Darmowa przesyłka przy zamówieniach od 100zł
Darmowa przesyłka przy zamówieniach od 100zł

Regulamin sklepu internetowego minilini.pl

 1. Właścicielem sklepu internetowego minilini.pl jest Minilini Marlena Jurkiewicz , NIP:6472532598
  , REGON:389293940
  , adres siedziby firmy: ul. Czarnieckiego 72, 44-300 Wodzisław Śląski, zwany dalej “sprzedającym”.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Sklep internetowy minilini.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie minilini.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wytworzone na ryneki polskim.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. 

Zamówienia 

 1. Każde złożone w sklepie zamówienie zostaje potwierdzone w formie elektronicznej. Potwierdzenie takie jest wysyłane na wskazany adres e-mail Klienta bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Wiadomość taka zawiera podsumowanie zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a Klientem jest zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Metody płatności 

 1. Dla kupującego w Polsce dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: a)szybkie i bezpieczne płatności on-line PayU S.A.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora – PayU S.A.
 6. W przypadku płatności z użyciem karty płatniczej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

Dokument potwierdzający zakup 

 1. Po uzyskaniu wpłaty na konto bankowe, na adres e-mail podany przy zakupie przez kupującego zostanie wysłany paragon fiskalny lub faktura vat .
 2. Chęć otrzymania faktury VAT jako dokumentu fizycznego, klient zgłasza e-mailowo na adres sklep@minilini.pl

Dostawa

 1. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (w przypadku płatności kartą od momentu pozytywnej weryfikacji płatności) – jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy. W przypadku jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia  jest dzień ustawowo wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego, chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy InPost lub innego doręczyciela lub firmy kurierskiej.
 2. Zakupiony towar  jest wysyłany na wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta za pośrednictwem firmy dostarczającej przesyłki InPost sp. z o.o. lub innej firmy kurierskie na terenie Polski. 
 3. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

Polska

ZWROTY 

Zgodnie z prawem każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym minilini.pl w terminie do 14 dni od otrzymania paczki z zamówieniem. W tym celu należy:

– Wydrukować, wypełnić i podpisać formularz zwrotu/odstąpienia od umowy

– Zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon) oraz wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem należy odesłać na poniższy adres:

Minilini Marlena Jurkiewicz
Ul. Czarnieckiego 72
44-300 Wodzisław Śląski

 

Odesłany towar powinien być w stanie niezniszczonym, bezwonnym, bez żadnych plam i zabrudzeń oraz wraz z metkami. Wraz ze zwracanym towarem klient jest zobowiązany zwrócić wszystkie produkty, które otrzymał gratisowo do zamówienia. Zwracany towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób, który zapewni brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Należy użyć w tym celu pudełka oraz foliopaku, w którym zostało doręczone zamówienie. Pieniądze za produkty zostaną zwrócone na rachunek bankowy do 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej. Zwroty robione są na numer konta bankowego wskazanego w formularzu zwrotnym.

WAŻNE!

  1. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Przesyłki wysyłane do nas w formie: „za pobraniem”, do Paczkomatu, czy punktów odbioru nie będą odbierane i będą automatycznie trafiały z powrotem do nadawcy.
  2. W przypadku odesłania przez towaru zabrudzonego lub przesiąkniętego zapachem, towar będzie zwracany z powrotem do Klienta na jego koszt.
  3. Zwroty, w których termin na odesłanie minął będą odrzucane i zwracane do Klienta na jego koszt. Prosimy o przestrzeganie terminów.

Gwarancja oraz reklamacje

 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta oraz przez naturalne zużycie.
 2. Wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.
 3. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z zamówieniem (umową).
 4. Klient ma możliwość skorzystania z pomocy Instytucji Państwowych takich jak Rzecznik Praw Konsumenta oraz Inspekcja Handlowa w procesie dochodzenia praw z tytułu rękojmi i gwarancji.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000)
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1204), z późniejszymi zmianami. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych jest Minilini Marlena Jurkiewicz , NIP:6472532598
  , REGON:389293940
  , adres siedziby firmy: ul. Czarnieckiego 72, 44-300 Wodzisław Śląski
 4. . Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie https://minilini.pl Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli:

“Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Minilini Marlena Jurkiewicz w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji  o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych.”

Postanowienia końcowe 

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na przykład celem dostosowania go do obowiązującego obecnie stanu prawnego. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Klientów, którzy posiadają aktywne konto w sklepie, drogą mailową, oraz ogłosi fakt zmiany na stronie głównej sklepu, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w stopce sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie procesu sprzedażowego, Klienta obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego
Koszyk

Sign in

No account yet?